Tytuł artykułu: Analiza kalibracji wyników sondowań CPT z próbnymi odwiertami kolumn przemieszczeniowych CMC

Autorzy: KOBRZYŃSKA, K., KANTY, P., JAKUBOWSKI, K.

Słowa kluczowe: ciśnienie hydrauliczne KDK, kalibracja, parametry wiercenia, parametr zastępczy, sondowanie CPT

Streszczenie: Kalibracja sondowań CPT z próbnymi odwiertami kolumn CMC (ang. controlled modulus columns) ma w Polsce szerokie zastosowanie w geotechnice ze względu na występujące analogie parametrów wiercenia maszyn wiertniczych do tego rodzaju badań geotechnicznych. Wartości oraz rodzaje parametrów wiercenia służące do poprawnego wykonania kalibracji zależą od rodzaju maszyny wykonującej kolumny przemieszczeniowe. Zagadnieniu kalibracji towarzyszą problemy oraz szczegóły techniczne, które mogą decydować o jej prawidłowym wykonaniu. Przedstawienie trzech podejść teoretycznych do poszukiwania jednego parametru odpowiadającego wykresowi oporu stożka z badania CPT opracowano na podstawie literatury oraz wieloletniego doświadczenia Menard Polska w realizacji wzmocnienia podłoża w technologii CMC.

DOI: 10.22630/PNIKS.2018.27.2.17

Cytowanie w stylu APA: Kobrzyńska, K., Kanty, P. & Jakubowski, K. (2018). Analiza kalibracji wyników sondowań CPT z próbnymi odwiertami kolumn przemieszczeniowych CMC. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 27 (2), 175-185. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.2.17

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Kobrzyńska, Kanty & Jakubowski, 2018), następne powołania: (Kobrzyńska i inni, 2018)

Cytowanie w stylu Chicago: Kobrzyńska, Karolina, Piotr Kanty, Kuba Jakubowski. "Analiza kalibracji wyników sondowań CPT z próbnymi odwiertami kolumn przemieszczeniowych CMC." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 80 ser., vol. 27, nr 2, (2018): 175-185. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.2.17.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Kobrzyńska, Kanty, & Jakubowski 2018)

Cytowanie w stylu Bibtxt: Bibtxt_utf8_80art8pl.bib

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back